Naše zdravotnické zařízení nabízí každoročně očkování proti chřipce.

Vzhledem k tomu, že distributor vakcín nám dodal jen velmi malou část z objednaného množství dávek očkovací látky proti chřipce, jsme nuceni očkovat pouze nejrizikovější pacienty (s onkologickým onemocněním, diabetiky s komplikacemi, kardiaky a astmatiky).

Omlouváme se všem zájemcům a děkujeme za pochopení.

 

Chřipka je nejčastější akutní horečnaté onemocnění, které se nejrychleji šíří v lidské populaci a je způsobené neustále se měnícím virem. Každoročně postihne 10 procent světové populace a v době pandemie dokonce 40 až 50 procent. Kvůli častému výskytu považuje chřipku laická (ale často i odborná) veřejnost za banální nemoc. Většinou se projevuje těmito klinickými příznaky: únava, zvýšená teplota, bolesti hlavy, kašel, sekrece z nosu. Narozdíl od běžných virových infekcí horních cest dýchacích je chřipka závažnou chorobou, která může mít smrtelný průběh. 

Prevence proti chřipce

Jedinou vysoce účinnou prevencí proti chřipce je očkování. Je užitečné chránit zejména pacienty s chronickým onemocněním, ale očkování určitě ocení i zdravý člověk, jehož může uchránit před zbytečnými zdravotními potížemi.

Kdy se nechat očkovat

Očkování proti chřipce se u dospělých provádí každý rok aplikací jedné dávky vakcíny ještě před obdobím chřipkové epidemie, neboť očkovaný je spolehlivě chráněn teprve za 14 dní po aplikaci vakcíny. Očkovat se ale může i během chřipkové epidemie, je ovšem nutné počítat s možností snížené účinnosti vakcíny.

Inkubační doba chřipky se totiž pohybuje v rozmezí od jednoho do 4 dnů, ale vytvoření ochranných protichřipkových protilátek po vakcinaci trvá přibližně 14 dnů.

Výzkumy prokázaly, že očkování proti chřipce u mladších lidí snižuje nemocnost 5–6x v porovnání s neočkovanou populací.