Ceník služeb a výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Platnost ceníku: od 1. 1. 2024

Vyšetření pro řidičský průkaz - 500,- Kč

Vyšetření pro profesionální řidičský průkaz - 550,- Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz pro důchodce, nepracující studenty – 450,- Kč

Výpisy z dokumentace pro zaměstnavatele, na vlastní žádost, lékařská zpráva na vlastní žádost, zdravotní průkaz pro práci v potravinářství - 550,- Kč

Potvrzení před brigádou, pro sportovní a zájmovou činnost např. tábory - 300,- Kč

Výpisy (lékařské zprávy) vyžádané a pro potřeby pojišťoven, úřadů, soudů - 850,- Kč

Žádosti o lázně doporučené specialistou, ale nezpracované specialistou (tj. vytvořené na vlastní žádost pacienta za lékaře specialistu) - 850,- Kč

Vyšetření pro zbrojní průkaz - 850,- Kč

Komplexní vyšetření na vlastní žádost pro výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, před pobytem v zahraničí, nepojištěných osob, samoplátců lázní a doprovázejících osob - 1200,- Kč

Cílené vyšetření na vlastní žádost a pro výkony nehrazené ze zdravotního pojištění - 850,- Kč

EKG na vlastní žádost - 450,- Kč

Sonografické vyšetření orgánů dutiny břišní na vlastní žádost - 1000,- Kč

Aplikace injekce (na vlastní žádost, pojištěním nehrazené vakcíny a pro pacienty neregistrované v tomto zdravotnickém zařízení) - 350,- Kč

Úkony na vlastní žádost pacienta - např. potvrzení pro potřeby školy (úlevy z TV, potvrzení o ošetření) a zaměstnavatele (vyjma razítka do omluvného listu), předepsání léků na vlastní žádost, ukončení pracovní neschopnosti na vlastní žádost + změna pobytu DPN na vlastní žádost - 259,- Kč

Úhrada nákladů za neomluvenou nepřítomnost na objednaném vyšetření (pacient, který se objedná a následně bez předchozí omluvy nepřijde, vyblokoval termín pro jiného pacienta) - 500,- 

Kopírování na vlastní žádost / strana A4 - 25,- 

Vystavení duplikátu žádanky - 70,- Kč