Ceník služeb a výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Platnost ceníku: od 1. 2. 2022

Vyšetření pro řidičský průkaz - 400,- Kč

Vyšetření pro profesionální řidičský průkaz - 450,- Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz pro důchodce, nepracující studenty – 350,- Kč

Výpisy z dokumentace pro zaměstnavatele, na vlastní žádost, lékařská zpráva na vlastní žádost, zdravotní průkaz pro práci v potravinářství - 450,- Kč

Potvrzení před brigádou, pro sportovní a zájmovou činnost např. tábory - 250,- Kč

Výpisy (lékařské zprávy) vyžádané a pro potřeby pojišťoven, úřadů, soudů - 650,- Kč

Vyšetření pro zbrojní průkaz - 650,- Kč

Komplexní vyšetření na vlastní žádost pro výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, před pobytem v zahraničí, nepojištěných osob, samoplátců lázní a doprovázejících osob - 1000,-

Cílené vyšetření na vlastní žádost a pro výkony nehrazené ze zdravotního pojištění - 600,- Kč

EKG na vlastní žádost - 300,- Kč

Aplikace injekce (na vlastní žádost, pojištěním nehrazené vakcíny a pro pacienty neregistrované v tomto zdravotnickém zařízení) - 250,- Kč

Úkony na vlastní žádost pacienta - např. potvrzení pro potřeby školy (úlevy z TV, potvrzení o ošetření) a zaměstnavatele (vyjma razítka do omluvného listu), předepsání léků na vlastní žádost, ukončení pracovní neschopnosti na vlastní žádost - 200,- Kč

Kopírování na vlastní žádost / strana A4 - 15,- 

Vystavení duplikátu žádanky - 50,- Kč