Interní a praktické lékařství

Interní a praktické lékařství

Interní lékařství (interna) – komplexní celkové vyšetření a léčba zaměřující se na onemocnění všech „vnitřních systému v těle“.

Tato odbornost se zaměřuje především na komplikované pacienty trpící vysokým krevní tlakem (hypertenze), poruchou lipidového metabolismu (např. zvvýšený cholesterol), metabolickým syndromem, obezitou, dušností nejasného původu, základními poruchami činnosti srdce a trávící soustavy, dlouhodobými stavy únavy, teplotami nejasného původu, poruchami výživy – hubnutí i nadváha, základními poruchami žláz s vnitřní sekrecí způsobující např. cukrovku nebo poruchy činnosti štítné žlázy.

Tento obor se zabývá také psychosomatickými nemocemi a poruchami sexuálních funkcí souvisejícími s některými z onemocnění soustav těla (např. vysoký tlak, srdeční nedostatečnost).

Léčebně-preventivní péče v rozsahu praktického lékařství pro dospělé pacienty.

Praktický lékař pro dospělé je profesionál v oblasti primární péče, který se Vám vždy bude věnovat s lidským a ohleduplným přístupem. Léčba dospělých vyžaduje komplexnější přístup s ohledem na pohlaví i věk pacienta, jeho rodinou anamnézu i životní styl. Z tohoto důvodu je naše preventivní a léčebná péče založena na nejmodernějších diagnostických metodách a postupech s důrazem na interdisciplinární přístup. Tento přístup nám umožňuje dále rozvíjet a zkvalitňovat služby v oblasti zdravotnictví a přispívá především ke spokojenosti Vás, našich klientů.

Praktický lékař pro dospělé může ve vybrané ordinaci nabídnout kromě běžných lékařských vyšetření také další nadstandardní vyšetření, která mohou urychlit diagnostiku onemocnění. Jde například o měření hladiny CRP (zjištění nutnosti léčby antibiotiky), měření EKG, sono, odběry krve s následnými laboratorními testy.

Další výhodou našeho zařízení je nabídka širokého rozsahu očkování.

Charakteristickým rysem primární péče je velký důraz kladený na prevenci. Z tohoto důvodu považujeme pravidelné preventivní lékařské prohlídky za naprosto klíčové pro zachování vašeho pevného zdraví. Na preventivní lékařskou prohlídku plně hrazenou zdravotní pojišťovnou máte nárok každé dva roky. Náš praktický lékař pro dospělé by Vám měl zaslat pozvánku, případně Vás kontaktovat telefonicky pro sjednání termínu.

Díky preventivním prohlídkám lze včas podchytit příznaky závažných onemocnění a zvýšit tak míru úspěšného vyléčení.

Náš praktický lékař pro dospělé je zde pro Vás i v případě, že potřebujete zdravotní prohlídku či posudek zdravotního stavu pro vydání různých potvrzení (např. do zaměstnání, pro brigády, řidičský, zbrojní, profesní průkaz, nebo třeba pro sportovce).

Pracovnělékařské prohlídky

Pracovnělékařské služby (PLS) jsou zajišťovány v souladu s platnou legislativou, která vyplývá ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění.

Pracovnělékařské prohlídky tvoří velkou část pracovnělékařských služeb. Zajistíme Vám možnost objednání na přesnou hodinu. Objednávání je možné online, emailem nebo také telefonicky.

Dáme vám k dispozici legislativně platnou žádost a posudek k zdravotní způsobilosti. S poskytování pracovně lékařských služeb máme dlouholeté zkušenosti. Poskytujeme PLS jak pro malé, tak velké podniky s různým typem odborností. Poskytujeme PLS jak nerizikovým, tak rizikovým pracím.