Odběry krve a mikrobiologického materiálu

Odběry krve a mikrobiologického materiálu

Odběry krve a mikrobiologického materiálu jsou prováděny v příjemném a profesionálním prostředí v ordinačních hodinách (viz okno vpravo) bez objednání.

Odběry krve a mikrobiologického materiálu zajišťuje odborný specializovaný personál - odběrové sestry.

Odběry u malých pacientů jsou samozřejmě zajištěny s maximálním komfortem.

Provádí se na základě žádanky vydané lékařem z jakéhokoli pracoviště umístěného i mimo naši polikliniku.

Odběry krve a mikrobiologického materiálu zajišťuje Společnost OKB Lab a.s. Prvořadým cílem společnosti je poskytovat služby přispívající k určení diagnózy, popř. k upřesnění diagnózy vyšetřovaných pacientů. Tyto informace jsou získávány na základě kvalitního provádění analýz biologických vzorků odebraných pacientům a dodaných za tímto účelem do laboratoře.

Společnost OKB Lab a.s. se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Dále zajišťuje vysoce specializovaná biochemická, imunochemická, imunologická a sérologická vyšetření. Zajišťuje rovněž odběry biologického materiálu, svoz biologického materiálu ze spolupracujících ambulantních i lůžkových zařízení, doručení výsledků vyšetření (svozem, poštou, elektronicky), výdej zdravotnického spotřebního materiálu, žádanek a konzultační služby v oblasti laboratorní medicíny. Provádí též analýzy vyžádané lékařem, který vykonává závodní preventivní péči. Na žádost provádí analýzy nabízeného spektra metod i pro samoplátce.